BODEM, voeding voor inspiratie

Sinds 2011 organiseren we samen met de FUMO, RUDD, de 3 noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen en Bodem+ met veel enthousiasme de Noord-Nederlandse Bodemdag. De laatste twee edities konden vanwege Covid-19 helaas niet doorgaan. Daarom hebben we dit jaar een boek uitgebracht!

Aandacht en zorg voor de kwaliteit van de bodem en ondergrond als basis voor menselijke activiteiten is en blijft onverminderd belangrijk. Wonen, werken, voedsel produceren, waterwinning, energie, recreatie, het vindt allemaal op en in onze bodem plaats. En we hebben maar één bodem en daar moeten we zuinig op zijn!

Daarom dit jaar het boek, BODEM, voeding voor inspiratie. Een lees-, kijk- en luisterboek met daarin een grote diversiteit aan artikelen over het verantwoord gebruik van de bodem en ondergrond als onmisbare bouwstenen van een gezonde leefomgeving. Het boek is tot stand is gekomen dankzij de inspirerende bijdragen van een groot aantal professionals. Ze zijn bereid geweest hun kennis, ervaring en enthousiasme binnen en over het thema bodem en ondergrond met ons te delen.

Veel leesplezier!

https://od-groningen.nl/wp-content/uploads/2022/01/BODEM-Voeding-voor-inspiratie.pdf