Bedrijven & Particulieren

Of u nu een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, het eerste aanspreekpunt voor zowel bedrijven als particulieren is de gemeente waarin uw bedrijf actief is/ de gemeente waarin u woont. In een aantal gevallen is het de provincie Groningen.

De Omgevingsdienst voert in opdracht van de 20 Groninger gemeenten en de provincie Groningen taken uit op het gebied van milieu, bouw en plaatselijke verordeningen. Dit betreft zowel vergunningverlening, als toezicht en handhaving. Omdat niet elke opdrachtgever hetzelfde takenpakket bij de Omgevingsdienst heeft ondergebracht, kan het ook zijn dat de gemeente of de provincie een gedeelte van de taken zelf uitvoert.

U kunt de Omgevingsdienst wel tegenkomen
Als een taak door een gemeente of provincie is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen kan het voorkomen dat een medewerker van de Omgevingsdienst Groningen contact met u als aanvrager opneemt. Bijvoorbeeld bij het behandelen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning of voor een bezoek aan uw bedrijf om toezicht te houden op de naleving van regelgeving op het gebied van milieu, bouw of een plaatselijke verordeningen. Toezichthouders van de Omgevingsdienst Groningen dragen een legitimatiebewijs bij zich. Zij kunnen deze bij de uitoefening van hun taak op verzoek aan u tonen.
Een aantal gemeenten heeft ons ook verzocht hun post te verzorgen. Daardoor kan het zijn dat u brieven ontvangt van de Omgevingsdienst.

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.